El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

home

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

Actualitat

03-07-2015
+info
01-07-2015
+info
30-06-2015
+info

Veure totes les notícies >

Temes destacats

Factura electrònica  - PDF (nou)
Instruccions per a l'enviament de factures electròniques a l'ACA
Perfil de contractant
Licitacions i adjudicacions que duu a terme l'ACA
Informació pública
Documentació sobre tramitacions en tràmit d'informació pública
Observatori del preu de l'aigua a Catalunya
Elements essencials del preu de l'aigua per als diferents usos
Cànon de l'aigua i altres tributs
Informació i tramitacions relacionades
Depuradores en servei
Relació de sistemes de sanejament en servei
Estat dels embassaments
Informació de l'estat dels recursos hídrics