El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Plans i programes

Sou a: Inici > Plans i programes

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

Als efectes hidrològics i de la seva planificació, el territori català es divideix en dos àmbits: l’àmbit de les conques internes o districte de conca fluvial de Catalunya, i l’àmbit de la part catalana de les conques compartides i internacionals.
La planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya, elaborada de conformitat amb la Directiva Marc de l’Aigua, és el conjunt de plans i programes que fixen els objectius a assolir en la ordenació i la gestió dels recursos hídrics i que estableixen les mesures i actuacions que ha de dur a terme l’Agència Catalana de l’Aigua per assolir-los.
Els instruments de la planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya són els exposats a continuació i la seva execució correspon principalment a l’Agència Catalana de l’Aigua.

Els instruments de la planificació hidrològica d’aquelles demarcacions hidrogràfiques compartides o internacionals que transcorren en part per territori català (Demarcació Hidrogràfica Internacional de l’Ebre, que inclou la Garona i Demarcació Hidrogràfica del Xúquer) són els següents. L’execució d’aquests plans i programes correspon principalment a les corresponents Confederacions Hidrogràfiques, sens perjudici de les competències de la Generalitat en matèries com l’abastament i el sanejament.

Normativa

Directiva Marc de l'Aigua (enllaç extern)
Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües.
Directiva del risc d'inundacions (enllaç extern)
Directiva 2007/60/CE del 23 d'octubre, del Parlament europeu i del Consell relativa a l'avaluació i la gestió del risc d'inundació.
Acord de govern 118/2017, d'1 d'agost (enllaç extern)
ACORD GOV/118/2017, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Programa de mesures de l'àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya.