El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Gestió del medi

Sou a: Inici > Gestió del medi

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

El cicle natural de l'aigua depèn d'una sola font d'alimentació: la pluja. Si tenim en compte que Catalunya té un clima mediterrani i que topogràficament és un país de grans contrastos, aquest cicle es converteix en un sistema de gran vulnerabilitat. L'aigua esdevé un bé indispensable per a la vida, per al medi i per a les persones. És un recurs escàs i fràgil de difícil accés i que cal distribuir, tractar i gestionar.

Catalunya és un país de contrastos topogràfics, meteorològics i demogràfics

Catalunya, amb una extensió de 31.896 km2, engloba una gran diversitat de paratges, dels més secs als més humits, formacions geològiques molt diverses i de relleu molt marcat, amb períodes de mancança d’aigua i altres en què abunda i es produeixen grans riuades. D'altra banda, hi ha un gran desequilibri entre l’ocupació de les persones en el territori català i la disponibilitat dels recursos hídrics, distribuïts irregularment.

La xarxa hidrogràfica de Catalunya està constituïda geomorfològicament pel vessant occidental o conques intercomunitàries (part catalana de l’Ebre), i el vessant oriental o conques internes, format pels rius que neixen i finalitzen a Catalunya sense desembocar en cap llera del vessant occidental.