El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Informes de planejament urbanístic

Sou a: Inici > Tramitacions > Informes de planejament urbanístic

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

Els ajuntaments de Catalunya redacten els planejaments urbanístics del seu territori, els quals han de seguir un procediment d'aprovació. Aquest procediment preveu la sol·licitud d'informe sobre les possibles afectacions del planejament urbanístic a diversos aspectes que són competència del Departament de Territori i Sostenibilitat, entre els quals es troben els àmbits del vector aigua (abastament, sanejament i medi). Dins d'un mateix procediment, l'Ajuntament pot optar per formular a la direcció dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat una única petició conjunta d'informe sobre els diferents aspectes de la seva competència, en comptes d’haver de presentar, com succeïa fins ara, diferents sol·licituds a l'ACA i a altres òrgans i organismes implicats.

Dins el web del Departament de Territori i Sostenibilitat trobareu les adreces corresponents i informació necessària: