El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Observatori del preu de l'aigua

Sou a: Inici > Observatori del preu de l'aigua

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

L'Observatori del preu de l'aigua a Catalunya és una eina per a donar a conèixer quin és el preu de l’aigua i els elements que el configuren en els diversos usos i àmbits territorials de Catalunya. Els conceptes que integren el preu són les tarifes de subministrament d’aigua, la taxa de clavegueram i el cànon de l’aigua autonòmic, que depenen dels diferents agents que participen en la regulació, control i gestió del servei (organismes públics locals, organismes públics supramunicipals, operadors privats i organismes de la Generalitat, com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Comissió de Preus de Catalunya, entre d'altres).

El subministrament d’aigua domiciliari de l’aigua és competència municipal i es gestionat pel propi ajuntament o bé està delegat en un altre organisme o empresa, servei pel qual es cobra una tarifa de subministrament en baixa. A la factura de l’aigua tant es paga la tarifa pel subministrament en baixa com el cànon de l’aigua (impost de la Generalitat de Catalunya) i l’IVA, així com altres components, entre ells la taxa de clavegueram.

 

Més informació
Preguntes freqüents del preu de l'aigua - PDF
Tarifa en alta

Informació sobre les tarifes que es paguen pel subministrament d'aigua entre entitats subministradores.