El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Espècies invasores

Sou a: Inici > Gestió del medi > Espècies invasores

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

La introducció i la proliferació d'espècies invasores s'està convertint en un dels principals problemes ecològics i econòmics dels sistemes aquàtics de Catalunya. L'Agència, a través del document IMPRESS (caracterització de pressions i impactes, i anàlisi del risc d’incompliment dels objectius de la Directiva Marc de l’Aigua 2000/60/CE) ha considerat les espècies exòtiques invasores com a una pressió a caracteritzar i corregir per tal de poder assolir el bon estat de les aigües abans del 2015.

El  musclo zebrat (Dreissena polymorpha) és una de les espècies invasores més temudes per la seva elevada taxa reproductora i els efectes nocius sobre l'estructura i composició dels ecosistemes, i les infraestructures de captació i transport d'aigua.

Espècies invasores aquàtiques

Els ecosistemes aquàtics són especialment sensibles a les invasions biològiques. A títol d'exemple de les nombroses espècies invasores presents a les zones fluvials de Catalunya, destaquen el cranc roig americà (Procambarus clarkii) i diverses espècies de peixos exòtics, com el silur (Silurus glanis). Les comunitats vegetals tant de ribera com aquàtiques també pateixen l'impacte d'algunes plantes al·lòctones com la canya (Arundo donax) o la falguera d’aigua (Azolla filiculoides).

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, ha impulsant la creació d'una base de dades d'espècies exòtiques aparegudes o amb risc d'aparèixer al medi hídric, juntament amb un seguit de dades útils per a la valoració del risc d'expansió i els possibles impactes associats. Aquesta base de dades permetrà la gestió coordinada entre les diverses administracions implicades per a la gestió del risc i la minimització d'impactes.

El projecte Exoaqua  pdf ,  promogut per l'ACA i dut a terme per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha permès recopilar tota la informació sobre invasions detectades al medi hídric de Catalunya on s'han detectat un total de 430 espècies exòtiques introduïdes. La majoria d'aquestes espècies són plantes exòtiques (46%), seguides d'ocells (30%) i de peixos (8%). Ha estat necessari desenvolupar, amb la eina Oracle, el model lògic i físic d'un sistema d'informació (SI), el SI-ExoAqua (aplicatiu ACA) . Aquest SI té per objectiu facilitar la difusió de la informació sobre espècies exòtiques i agilitzar la presa de decisions en la gestió d'aquestes espècies.