El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Connectivitat fluvial

Sou a: Inici > Gestió del medi > Connectivitat fluvial

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

Escala Ripoll

Els àmbits fluvials són indrets d'interès estratègic per a la conservació de la connectivitat ecològica. Concentren una gran diversitat biològica, amb la presència d'hàbitats i espècies d'alt interès, i canalitzen els moviments de moltes espècies d'animals que utilitzen els rius i les seves lleres com a zones segures de desplaçament a través del paisatge, i en les quals troben refugi i aliment.

La millora de la connectivitat ecològica és un dels objectius de la planificació hidrològica. L'Agència treballa en relació amb la millora de la connectivitat longitudinal, que es dóna des del naixement fins a la desembocadura, i amb la millora de la connectivitat transversal, que uneix els dos marges del riu a través de les comunitats de ribera, i que es pot veure afectada per la manca o la fragmentació del bosc de ribera, i també per la presència de barreres.

 

Identificació i avaluació dels dispositius de pas per a peixos existents

 

 

Criteris tècnics per a la construcció de nous connectors

 

Connectivitat fluvial transversal
Recuperació del bosc de ribera