El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Processos participatius

Sou a: Inici > Participació > Processos participatius

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

Els processos participatius són eines temporals de participació. Periòdicament, l’ACA obre períodes de sessions de debat i proposta que s’enmarquen dins d’un procès participatiu per tal d’escoltar i recollir aportacions sobre les polítiques públiques del cicle de l’aigua que duem a terme, des de les diferents visions dels actors que intervenen en el cicle de l’aigua.

La implementació de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) es duu a terme a través d'un procés participatiu que garanteix la informació, la consulta i la participació activa de la ciutadania i les entitats, tant en la valoració del diagnòstic com en la redacció dels programes de mesures. Cada 6 anys l’Agència pren aquest compromís públic a través d’un retorn de les mesures generades en el si del debat: inclou aquestes mesures dins del Pla de gestió de la conca fluvial de Catalunya i argumenta els motius de cadascuna d’aquelles mesures que descarta.

Fruit de la implementació de la DMA, l’Agència posa a disposició de la ciutadania tota la informació sobre el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, referida als processos de participació i al seu desenvolupament. L'ACA col·labora amb la Subdirecció General de Qualitat Democràtica per establir metodologies participatives en aquest procés, així com per donar suport a la dinamització de les sessions.

  • Processos oberts

    Accés a la informació i documentació dels processos participatius oberts de l'Agència.

  • Processos finalitzats

    Accés a la informació i a la documentació dels processos participatius que l'Agència ha finalitzat.