El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Organització de l'Agència

Sou a: Inici > L'Agència > Organització de l'Agència

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

L’Agència es regula mitjançant el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, el qual ordena les competències de la Generalitat i les dels ens locals en matèria d’aigües i obres hidràuliques. També es regula mitjançant els Estatuts, els quals en despleguen l’estructura organitzativa i el règim de funcionament.