El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació


Depuradora 500

Sou a: Inici > Sanejament > Depuradora 500

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

“500 depuradores: el sanejament a Catalunya, un model pioner”, una exposició sobre la importància de preservar el bon estat dels nostres rius.

L’Agència Catalana de l’Aigua, amb la col·laboració d’Acciona Agua, explica la gestió de l’aigua que es fa al nostre país, fent un repàs de l’evolució del nombre de plantes depuradores actives a Catalunya i del seu paper a l’hora de sanejar les aigües residuals i de com contribueixen a millorar l’estat dels nostres rius i del litoral en una exposició itinerant per tot Catalunya.

L’exposició “500 depuradores: el sanejament a Catalunya, un model pioner”,  remarca que l’aigua és un recurs sostenible, fràgil i finit que cal preservar i fer-ne un ús responsable. Només un 0,007% de l’aigua que hi ha al nostre planeta es pot destinar al consum humà. Catalunya és un país amb recursos hídrics limitats i condicionat pel clima mediterrani, el qual alterna llargs períodes de falta de pluges amb episodis de pluges intenses i de curta durada. Això provoca que en períodes amb una pluviometria inferior a la mitjana es puguin condicionar totes les demandes. Aquestes condicions han provocat que la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Agència Catalana de l’Aigua, dugui a terme una planificació de l’aigua centrada en una gestió flexible dels recursos hídrics, el foment de la cultura de l’estalvi i la preservació dels nostres ecosistemes aquàtics. 

El sanejament de les aigües residuals és un procés clau per garantir la qualitat de l’aigua i, per tant, la salut de les persones i la preservació del medi. Catalunya ha estat històricament pionera en molts àmbits, també en el del sanejament amb la creació del cànon de l’aigua com a instrument de finançament d’uns serveis (els del cicle de l’aigua) que han esdevingut essencials per al progrés i la millora de la qualitat de vida i del territori.

La creació de la Junta de Sanejament el 1991 –reconvertida en l’Agència Catalana de l’Aigua l’any 2000- i del cànon de l’aigua, han contribuït els darrers 25 anys a impulsar un model de sanejament pioner i d’èxit.

Amb l’entrada en servei del sistema de sanejament de Capçanes (enllaç extern), el juliol de 2016, Catalunya arriba a la depuradora número 500. El parc de depuradores existent aporta un servei essencial a la població, el sanejament, i ha permès recuperar la qualitat de molts rius.  Gràcies al cànon de l’aigua i a l’esforç de sanejament i l’acció coordinada de les administracions actuants (Generalitat, Diputacions, Ajuntaments, consorcis, mancomunitats supramunicipals de gestió dels serveis del cicle de l’aigua) i a les entitats del territori, molts rius han pogut recuperar la seva qualitat ambiental i tornar a ser “rius vius” arreu de Catalunya.

97% de la població catalana sanejada

La construcció de les 500 depuradores avui en servei ha fet possible que els municipis de més de 2.000 habitants tinguin el tractament adient de les aigües residuals d’acord amb el què preveuen la Llei d’Aigües i les directives comunitàries. Això suposa actualment la garantia de sanejament del 97% de la població.

 

 

 

Catalunya ja té 500 depuradores
Fulletó 500 Depuradores a Catalunya - PDF

El sanejament a Catalunya, un model pioner.

Plafons 500 Depuradores - PDF

Cartells de l'exposició del Sanejament a Catalunya, un model pioner.

Exposició el Sanejament a Catalunya - PDF

Plafons de l'exposició itinerant (català, castellà, anglès, francès).

Podeu veure l'exposició a:
Data: del 9 de novembre al 14 de desembre de 2017
Lloc: Passeig Pompeu Fabra a Tremp.