El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Gestió del risc d'inundacions

Sou a: Inici > Plans i programes > Gestió del risc d'inundacions

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

1er Cicle de Gestió del risc d'inundacions (2016-2021)

Els instruments de planificació del risc d’inundació tenen per objecte identificar, avaluar i gestionar el risc derivats de les inundacions per a les persones i els béns. Aquests instruments s’aproven en compliment del Reial decret 903/2010.
El Pla de gestió del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (PGRI) recull les mesures que han d'adoptar els diversos actors competents en matèria de prevenció, protecció, preparació, recuperació i revisió del risc d'inundació.
El Programa de mesures de l’àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (PMH) és l’instrument que ha d’adoptar l’Agència Catalana de l’Aigua per a la gestió d’aquest risc,  donant també compliment al que preveu el Reglament de la planificació hidrològica, aprovat per Decret  380/2006.

El Pla de gestió del risc d'inundació (PGRI) es troba en la fase final de tramitació per a la seva aprovació del Govern de l'EStat.
El Programa de mesures de l'àmbit hidrològic (PMH) està aprovat per Acord GOV/118/2017, d'1 d'agost.

 

Normativa

Directiva del risc d'inundacions (enllaç extern)
Directiva 2007/60/CE del 23 d'octubre, del Parlament europeu i del Consell relativa a l'avaluació i la gestió del risc d'inundació.
Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol (enllaç extern)
Reial Decret d'avaluació i gestió del risc d'inundació.