El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Aigües subterrànies

Sou a: Inici > Gestió del medi > Aigües subterrànies

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

Les aigües subterrànies són aquelles que es troben sota la superfície de la terra i que generalment s'acumulen en aqüífers, que són formacions geològiques on s'emmagatzema i circula aigua aprofitant la porositat, la filtració i la fissuració de la roca. Quan el volum d'aigua que s'emmagatzema sota terra és considerable i clarament diferenciat, s'anomena una massa d'aigua subterrània.