El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Cànon de regulació

Sou a: Inici > Cànon i altres tributs > Cànon de regulació

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

El cànon de regulació és una taxa que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) recapta dels usuaris que es beneficien de la regulació que suposa la gestió dels embassaments de les conques internes que gesitona la Generalitat, ja que han de compensar els costos de la inversió que suporta l’administració i atendre les despeses d’explotació i conservació d’aquestes obres.
El cànon de regulació s’aplica a tots els beneficiats directament pels embassaments, siguin per a ús d’abastament (companyies d’abastament), ús de regadiu (regants) o per producció d’energia hidroelèctrica (centrals hidroelèctriques). 
El cànon de regulació que aplica l’ACA es fa sobre els embassaments que gestiona, que són: Darnius Boadella, Foix, la Baells, la Llosa del Cavall, Sant Ponç, Sau i Siurana.

Cànon de regulació: recaptació i gestió dels imports (enllaç extern)

Normativa

Llei d'aigües estatal (enllaç extern)
Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües.
Text refós d'aigües (enllaç extern)
Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 de 4 de novembre.