El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Reutilització

Sou a: Inici > Abastament > Reutilització

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

Des de l'Agència Catalana de l'Aigua es considera l'aigua reutilitzada com una font alternativa de recurs per a usos que no siguin com a aigua de beure (industrials, reg de camps de golf, usos municipals, reg agrícola i usos ambientals). Aquesta aigua regenerada, ha estat tractada prèviament en depuradores (EDAR) i posteriorment amb un tractament addicional o complementari de regeneració (ERA) que li permet assolir la qualitat fisicoquímica i sanitària adequada per ser reutilitzada en uns usos determinats. Per tant, es tracta d'una activitat que cal promoure i inserir en la planificació integrada del recurs, coneguda com a reutilització directa o planificada de l'aigua regenerada.

En aquest context, un dels objectius de l’Agència és el d’intentar aprofitar al màxim els gairebé 700 hm3 d’aigua depurada que aboquen anualment les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) de Catalunya.

La reutilització d'aigua regenerada permet guanyar molts recursos:

Recupera cabals que són abocats a mar.

La regeneració d'efluents procedents del tractament secundari d'una EDAR suposa una millora de qualitat en l'abocament i sobre el medi receptor.

La recàrrega d'aqüífers amb aigua regenerada permet millorar la qualitat d'aigua emmagatzemada i disposar de més recurs.

Substitueix cabals destinats a usos no potables per aigua regenerada. 

L'Agència Catalana de l'Aigua treballa en el desenvolupament i la implementació de diverses actuacions de reutilització que en els propers anys permetrà una millora de la disponibilitat dels recursos i l'assoliment dels requeriments de la Directiva marc de l'aigua.

Evolució anual del volum d'aigua reutilitzat per usos (hm3). (enllaç extern)