El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació


Dades en temps real

Sou a: Inici > Consulta de dades > Dades en temps real

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

En aquesta pàgina podreu accedir a dades obertes en temps real que genera la pròpia Agència per a la vostra gestió. Es fa ús de la plataforma Sentilo, que és una solució de codi obert dissenyada per emmagatzemar grans volums de mesures fetes al llarg del temps en qualsevol tipus de sensor desplegat pel territori, i per permetre consultar aquestes mesures en temps real de manera gairebé instantània mitjançant peticions REST realitzades per tercers.
Al ser dades en temps real, aquestes no estan revisades ni validades, per la qual cosa poden estar subjectes a error.

 

Dades Catàleg Últimes dades recollides
Embassaments http://aca-web.gencat.cat/sdim2/apirest/catalog?componentType=embassament http://aca-web.gencat.cat/sdim2/apirest/data/EMBASSAMENT-EST

 

Informació relacionada
Manual: ús serveis API-REST - PDF
Dades en temps reals d'embassaments (enllaç extern)

Accedeix en temps real a través de la plataforma SENTILO

Plataforma Sentilo (enllaç extern)