El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Participació

Sou a: Inici > Participació

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

Un dels objectius de l'Agència és potenciar i afavorir la conscienciació social vers a un ús solidari, racional i sostenible de l'aigua. El respecte i tenir cura del medi i el nostre entorn, i fer un bon ús de l’aigua són els trets fonamentals que l’ACA vol transmetre a la ciutadania.

L’Agència entén la participació ciutadana com una eina de gestió de les polítiques públiques que incidiran sobre la ciutadania. El conveni d’Àrhus, la Directiva marc de l’aigua (DMA) i la Llei de transparència són els elements normatius que faculten a aquesta participació ciutadana més enllà d’accions voluntàries des de l’administració pública, convertint-la en un deure legal i regulat.

La ciutadania té el dret d’opinar i influir en els afers públics i en la presa de decisions. En aquest sentit, l’Agència posa a disposició de la ciutadania canals i espais on establir un diàleg sobre la gestió pública del cicle de l’aigua al nostre país, oferint espais permanents de debat i diàleg amb els actors de l’aigua, i d’altres espais i canals de debat temporal i periòdic oberts a tot tipus d’entitats i particulars.

 

Normativa

Directiva Marc de l'Aigua (enllaç extern)
Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües.
Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (enllaç extern)
Llei 19/2014, del 29 de desembre, del Parlament de Catalunya, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Conveni d'Arrhus (enllaç extern)
Acces a l'informació, participació dels ciutadans i acces a la justicia.
L'aigua és cosa de tots i totes. Participa-hi!
acaparticipacio@gencat.cat (enviar correu electrònic)

Informa't a l'Agència Catalana de l'Aigua. Unitat de Participació i Concertació Social. C/ Provença, 204-206 Tel. 93 567 28 00