El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació


1er Cicle de planificació

Sou a: Inici > Plans i programes > El Pla de gestió > 1er Cicle de planificació

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2009-2015)

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla de gestió mitjançant el Decret 188/2010, de 23 de novembre i el Programa de mesures per Acord GOV/238/2010, de 23 de novembre.
La sentència del Tribunal Suprem de 4 d’abril de 2014 va declarar nul el Decret 188/2010 per manca de dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i per extensió el Programa de mesures, la qual cosa va obligar a retrotraure la tramitació per esmenar el defecte, previ Acord del Govern de 22 de juliol de 2014 de conservació del tràmits del procediment d’aprovació del Decret i del Programa de mesures. Complimentat aquest tràmit es va elevar al Govern per la seva nova aprovació, la qual es va efectuar mitjançant el Decret 171/2014, de 23 de desembre i per l’Acord GOV/186/2014, de 23 de desembre.
La documentació del primer cicle de planificació està formada per les memòries tècniques del Pla de gestió i el Programa de mesures amb els seus annexos.
S’acompanya aquesta documentació d’una banda amb un document de síntesi, i de l’altra amb tota la informació generada al voltant dels processos de participació pública.

 

El document següent conté un resum del grau d’execució i compliment del primer cicle de planificació (Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2009-2015), amb  informació relativa al grau d’execució de les mesures i inversions previstes, la millora de l’abastament i la millora del medi en el període 2009-2015.

Normativa

Programa de seguiment i control (enllaç extern)
Acord de govern 128/2008, de 3 de juny, d'aprovació del Programa de seguiment i control 2006-2012
Decret de nova aprovació del Pla de gestió (enllaç extern)
Decret 171/2014, de 23 de desembre de nova aprovació del Pla de gestió.
Acord de govern de nova aprovació del Programa de mesures (enllaç extern)
Acord GOV/186/2014, de 23 de desembre.
Reial decret de nova aprovació del Pla de gestió de DCFC (BOE) (enllaç extern)
Reial Decret 1008/2015, de 6 de novembre, per el qual s'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.