El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació


Implantació de la DMA

Sou a: Inici > Plans i programes > El Pla de gestió > Implantació de la DMA

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

La Directiva marc de l’aigua determina el calendari que cal seguir per a la seva implantació. Aquest calendari contempla una fase inicial de transposició de la normativa i preparació d’eines per a la futura planificació, i una fase d’implementació consistent en un procés cíclic d’elaboració dels plans de gestió i programes de mesura. Aquest cicle contempla l’obtenció d’informació sobre l’estat del medi, la planificació de mesures de gestió, i les revisions periòdiques (cada 6 anys) tant dels programes de seguiment i control com dels plans de gestió i programes de mesura, sempre elaborats sota un procés de participació pública.

 

Data Programa
12/2000 Publicació o entrada em vigor de la Directiva Marc de l'Aigua
12/2003 Transposició de la Directiva a l'ordenament jurídic estatal.
Transposició de la DMA: (art. 24), delimitació de la demarcació hidrogràfica i autoritats competents (art. 3).
1er cicle 12/2004 Document IMPRESS 2005.
Anàlisi de la caracterització de la demarcació hidrogràfica, estudi de la repercussió de l'activitat humana sobre l'estat de les aigües superficials i subterrànies (anàlisi de pressions i impactes i risc d'incompliment dels objectius de la Directiva), i anàlisi econòmica dels costos dels serveis relacionats amb l'aigua i el percentatge de recuperació actuals (art. 5, 6 i 7).
12/2006 Programa de seguiment i control 2007-2012.
Redacció del Programa de seguiment i control de l'estat ecològic i químic de les aigües superficials, i de l'estat químic i quantitatiu de les aigües subterrànies (art. 6).
12/2009 Pla de gestió del districte de conca fluvial 2009-2015
Programa de mesures 2009-2015
2er cicle 12/2012 Programa de seguiment i control 2013-2018.
12/2013 Document IMPRESS 2013
12/2016 Pla de gestió del districte de conca fluvial 2016-2021
Programa de mesures 2016-2021
3er cicle 12/2018 Programa de seguiment i control 2019-2024.
12/2019 Document IMPRESS 2019
12/2021 Pla de gestió del districte de conca fluvial 2022-2027
Programa de mesures 2022-2027