El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació


Denúncies i sancions

Sou a: Inici > L'Agència > Atenció a la ciutadania > Denúncies i sancions

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

Qualsevol persona o entitat pot denunciar davant l’Agència Catalana de l’Aigua totes aquelles actuacions susceptibles de perjudicar l’aigua, les lleres, els marges i les zones properes, els aqüífers, i també els abocaments a mar no autoritzats.

 

Com es pot fer una denúncia

A. En cas d'urgència: cal trucar al 112.

B. En altres casos, es pot formular verbalment o per escrit davant de:

- Qualsevol registre públic. 

- Els agents de l'autoritat. 

- Les comunitats d’usuaris o els òrgans amb competència similar, en cas d’infraccions que afectin les aigües que subministren 

- I, en general, davant d’empleats que realitzin serveis de guarda, inspecció o anàlegs, en canals, embassaments o sèquies. 

- A través de la pàgina de contacte de l’Agència Catalana de l’Aigua

- També es pot presentar una denúncia dirigida al director de l’Agència Catalana de l’Aigua a través d’aquesta sol·licitud que us podeu descarregar (enllaç extern), omplir i firmar un cop impresa i adreçar-la a l’ACA com a document adjunt a través del formulari de contacte

 

Documents relacionats
Règim sancionador - PDF