El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

home

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

Actualitat

En aquests moments no hi ha notícies disponibles

Veure totes les notícies >

Temes destacats

Factura electrònica  - PDF (nou)
Instruccions per a l'enviament de factures electròniques a l'ACA
Perfil de contractant
Licitacions i adjudicacions que duu a terme l'ACA
Informació pública
Documentació sobre tramitacions en tràmit d'informació pública
Depuradores en servei
Relació de sistemes de sanejament en servei
Estat dels embassaments
Informació de l'estat dels recursos hídrics