El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació


Les Demarcacions hidrogràfiques

Sou a: Inici > Gestió del medi > Aigües superficials > Les Demarcacions hidrogràfiques

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

Les conques internes

Mapa de conques i demarcacions hidrogràfiques de Catalunya

Inclouen les conques dels rius Muga, Fluvià, Ter, Daró, Tordera, Besòs, Llobregat, Foix, Gaià, Francolí i Riudecanyes, i les rieres costaneres entre la frontera amb França i el desguàs del riu de la Sénia.

El conjunt de conques internes s’organitza en 28 unitats hidrològiques, conques, subconques o conjunt de petites conques, que representen l’equivalent al 52% del territori de Catalunya, una superfície de 16.600 km², i 634 municipis.

Aquestes conques constitueixen el districte de conca hidrogràfica o fluvial de Catalunyapdf, són competència exclusiva de la Generalitat i la seva gestió és responsabilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Les conques intercomunitàries i internacionals

Les conques intercomunitàries estan integrades per la part catalana de les conques dels rius Ebre i Xúquer, en els termes establerts per la legislació vigent. La Garona forma part d’una conca internacional.

Ocupen una superfície d’uns 14.000 km², és a dir el 48% del territori català, i inclouen 312 municipis.

La gestió de les conques intercomunitàries és compartida amb els organismes de conca als quals pertanyen: la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. El riu Garona es gestiona en la part catalana de la seva conca, de manera compartida entre l’Agència i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

Aquest conjunt de conques, al marge de les característiques especials que es plantegen en l’àmbit de les aigües subterrànies i litorals, passa a ser subjecte principal en la gestió del cicle integral de l’aigua.