El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Aigües costaneres

Sou a: Inici > Gestió del medi > Aigües costaneres

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

Les aigües costaneres són les aigües marines situades entre les aigües oceàniques i el continent, i es caracteritzen per tenir una influència notable de les aigües continentals (rius, rieres, aiguamolls, aqüífers...). Això fa que tinguin una variabilitat i una heterogeneïtat (tant espacial com temporal) elevades. L'Agència en controla la qualitat basant-se essencialment en dues directives europees: la Directiva marc de l'aigua (DMA - 2000/60/CE) i la Directiva relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany (2006/7/CE).

D'acord amb la DMA, s'avalua l'estat ecològic i químic de les masses d'aigua a partir de diversos indicadors biològics, fisicoquímics i de substàncies tòxiques durant tot l'any, segons un pla de seguiment i control elaborat per l'ACA. La Directiva relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany recomana la utilització d'indicadors microbiològics i altres paràmetres per determinar la qualificació d'una zona de bany. Aquesta Directiva s'aplica només durant la temporada de bany (juny – setembre).