El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

home

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

Actualitat

30-07-2014
+info
29-07-2014
+info
22-07-2014
+info

Veure totes les notícies >

  • El cànon social

    Modalitat del cànon de l'aigua adaptada a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

Temes

Mapes de proposta de zonificació dels usos permesos o preferents dels embassaments - PDF
Districte de conca fluvial de Catalunya
Bones pràctiques en sanejament domèstic - PDF (nou)
Accions per evitar la contaminació del medi i el sobrecost dels sistemes de sanejament
Estat dels embassaments
Informació de l'estat dels recursos hídrics
Descontaminació embassament de Flix
Consulta de documents i resultats del seguiment
Depuradores en servei
Relació de sistemes de sanejament en servei
Aprofitament d'aigües pluvials  - PDF
Metodologia de dimensionament de dipòsits d'emmagatzematge
Cartografia d'espais fluvials
Descàrrega dels fitxers vectorials i els ràsters, i accés a geoserveis

Cerca al web