El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Recuperació i millora d'aqüífers

Sou a: Inici > Gestió del medi > Recuperació i millora d'aqüífers

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

La Directiva marc de l'aigua (Directiva 2000/60/CE, DMA) estableix un nou marc de protecció de les aigües amb l'objectiu d'assolir el bon estat químic i quantitatiu de les masses d'aigua subterrània i, particularment, protegir-les, millorar-les i regenerar-les, garantint-ne la reducció progressiva de la contaminació i evitant-ne de nova. Els objectius mediambientals per a les aigües subterrànies fixats per la DMA són:

Episodis de contaminació a Catalunya

  • Evitar o limitar l'entrada de contaminants i evitar el deteriorament de l'estat de totes les masses d'aigua.
  • Protegir, millorar i regenerar les masses d'aigua subterrànies i garantir l'equilibri entre l'extracció i la recàrrega fins a assolir el bon estat de les aigües subterrànies.
  • Invertir les tendències significatives i sostingudes en l'augment de la concentració de qualsevol contaminant derivada de l'activitat humana amb la finalitat de reduir progressivament la contaminació de les aigües subterrànies.

La documentació dels episodis de descontaminació s'estructura en expedients administratius anomenats de «descontaminació d'aqüífers». Es presenta un document que resumeix els continguts tècnics que cal presentar en les diferents etapes que componen el Pla de descontaminació d'aqüífers per tal de complir els requeriments de l'Administració hidràulica en cada una de les etapes del procés de restauració.

Programa de descontaminació d'aigües subterrànies
Descarregar la documentació requerida - PDF

A més, en aquesta pàgina podreu trobar tota la documentació tècnica relacionada amb els expedients de descontaminació d'aqüífers contaminats per fonts d'origen puntual, des de la documentació que cal presentar per complir els requeriments de l'Agència Catalana de l'Aigua fins als protocols d'actuació i les guies tècniques.