El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació


Descontaminació embassament de Flix

Sou a: Inici > Gestió del medi > Aigües superficials > Descontaminació embassament de Flix

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

Fruit de la prospecció i anàlisi dels sediments en diversos trams de la xarxa fluvial de Catalunya, es van detectar, a finals de 2003, acumulacions de llots altament contaminats al marge dret de l'embassament de Flix. En concret, es va detectar un focus primari de contaminació format per uns 700.000 m3 de llots contaminats, localitzats en una superfície d'unes 9 ha. al marge dret de l’embassament de Flix, procedents d'abocaments acumulats al llarg de dècades d'activitat industrial en aquesta riba del riu Ebre. Els principals contaminants detectats són compostos organoclorats, també altres composts orgànics no clorats, metalls pesants (hi destaca l'elevada concentració de mercuri), i radionúclids.

 

Després dels episodis de contaminació detectats al tram final del riu Ebre, la Generalitat de Catalunya, juntament amb el Ministerio de Medio Ambiente, i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), van signar un conveni de col·laboració (octubre de 2005) per a l'anàlisi del problema, i la identificació i caracterització del risc sobre l'ecosistema i la població. Els resultats de l'informe es van presentar a les jornades celebrades a Tarragona els dies 6-8 de febrer de 2008.

Webs d'interès
ACUAMED (aplicatiu ACA)

Projecte de restauració i extracció de fang contaminat a l'embassament de Flix, i seguiment de les obres

CHE (aplicatiu ACA)

Treball sobre la relació entre els pous d'abastament i el riu Ebre

PROCICAT (aplicatiu ACA)

Pla d'Emergència per poder fer front a eventuals situacions d'emergència que es puguin produir

Consorci d'Aigües de Tarragona (aplicatiu ACA)

Control de qualitat de l'aigua a la captació