El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació


Bonificacions del cànon de l'aigua

Sou a: Inici > Cànon i altres tributs > Cànon de l'aigua > Domèstics > Bonificacions del cànon de l'aigua

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

L'Agència Catalana de l'aigua disposa de bonificacions sobre el cànon de l'aigua en els usos domèstics que poden suposar un estalvi d’aquest impost dins en la factura de l'aigua. L'ampliació dels trams del cànon de l'aigua i el cànon social de l’aigua, que es poden demanar conjuntament si es compleixen els requisits; i una altra per a reg eficient.

 

Ampliació de trams del cànon de l'aigua: "més quantitat d'aigua a preu bàsic".

El cànon de l'aigua és un impost sobre el consum d'aigua que es calcula per trams; disposa de tipus progressius de manera que quanta més aigua consumim més cara la paguem. L'ampliació dels trams del cànon de l'aigua permet afegir al primer tram 3m³ mensuals per persona als límits de consum d'aigua establerts pel 1er tram, 2m³ mensuals per persona pel 2n tram i 1 m³ per persona al mes en el cas del 3er tram. Aquesta bonificació es pot aplicar en aquelles unitats de convivència que tinguin 4 membres o més i reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, que als efectes de l’ampliació computaran com a dues persones. Si al afegir-les a la resta de membres sumen 4 o més persones també poden sol·licitar l’ampliació (en aquest cas no es pot fer tramitació telemàtica perquè s’ha d’adjuntar amb la sol·licitud la resolució que certifica el grau de discapacitació).

 

 

El canon social: "reduïm el preu del cànon de l'aigua de 0,4936 €/ m³ a 0,24 €/ m³".

El cànon social consisteix en l'aplicació d’un tipus especial del primer tram del cànon de l'aigua, reduït en més del 50%  del valor habitual, sempre i quan el consum de la factura no superi el primer tram del cànon de l’aigua. Ajuda a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i a establir un valor del cànon adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

 

Reg: estalvi d'un 50% per a regs eficients amb fonts pròpies.

En l'aigua de fonts pròpies (pous, mines, aigües superficials...) destinades al reg, s'aplica el coeficient de reg eficient. Més informació (enllaç extern)

Tràmits de les bonificacions del cànon de l'aigua

Ampliació dels trams del cànon de l'aigua (enllaç extern)
Bonificació per a les unitats familiars o habitatges de 4 o més membres o amb membres discapacitats.
Cànon social de l'aigua (enllaç extern)
Bonificacions per ajudar a reduir el cànon de l'aigua als col·lectius més necessitats o amb situació de vulnerabilitat.