El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Tarifes en alta

Sou a: Inici > Observatori del preu de l'aigua > Tarifes en alta

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

L’aigua que es subministra als municipis pot provenir de recursos propis del municipi (pous, mines, riu...) o bé ser abastida per un altre subministrador d’aigua o una entitat supramunicipal. En aquest cas, la tarifa en alta és la que paguen els subministradors d’aigua de la població a les entitats subministradores de caràcter supramunicipal .
Aquesta tarifa en alta es un cost mes de l’entitat subministradora en baixa i la trasllada als seus abonats mitjançant la tarifa en baixa.

 

Tarifes aprovades pel Consell d'Administració de l'ACA

Correspon al Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua l’aprovació de les tarifes del servei d’abastament en alta; d’acord amb el previst em l’article 31.3 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

Data Nom Tarifes
24/01/2018 TARIFES CONSORCI COSTA BRAVA 2018
28/12/2017 TARIFES D'AIGÜES TER-LLOBREGAT 2018 
24/10/2017 TARIFES DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA 2017
29/12/2016 TARIFES D'AIGÜES TER-LLOBREGAT 2017
14/12/2016 TARIFES DEL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA
14/12/2016 TARIFES DEL CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA
18/03/2016 TARIFES D'AIGÜES CONSELL COMARCAL BAGES
18/03/2016 TARIFES D'AIGÜES OSONA SUD - NORD
12/11/2015 TARIFES D'AIGÜES TER - LLOBREGAT
10/12/2014 TARIFES D’AIGUA DE LA MANCOMUNITAT DE PINYANA
22/10/2014 TARIFES D'AIGÜES TER-LLOBREGAT
29/09/2014 TARIFES DEL CONSORCI COSTA BRAVA
21/05/2014 TARIFES D'INDUSTRIAL PIERA SA
08/04/2014 TARIFES D’AIGÜES D’OSONA SUD