El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació


Subvencions

Sou a: Inici > Tramitacions > Subvencions

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

En aquest apartat de la pàgina web hi trobareu llistades les convocatòries de subvencions efectuades per l'Agència Catalana de l'Aigua des de l'any 2014:

Any Convocatòria Termini per presentar la sol·licitud Proposta Resolució provisional Resolució inadmissió i desestiment Resolució definitiva
2018

Subvencions per a cofinançar despeses pel transport d'aigua amb vehicles cisterna o per obres d'emergència.


- Bases


- Convocatòria

Obert * * *
2018

Subvencions per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic en zones humides amb acords de custòdia fluvial


- Bases


- Convocatòria

Tancat * * *
2018

Subvencions adreçades als ens locals per a la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa.


- Bases


- Convocatòria

Tancat (enllaç extern) * *
2017

Subvencions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta (2018-2020).


- Bases

- Convocatòria

Tancat * * *
2017

Subvencions per a la realització d'inversions per a la millora de xarxes supramunicipals.


- Bases

- Convocatòria

Tancat (enllaç extern) (enllaç extern) (enllaç extern)
2017

Subvencions per a cofinançar despeses pel transport d'aigua amb vehicles cisterna o per obres d'emergència (2on semestre 2017).


- Bases

- Convocatòria

Tancat * * *
2017

Subvencions per a la redacció i l'actualització de plans directors del servei municipal d'abastament d'aigua


-Bases

- Convocatòria

Tancat * * *
2017

Subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors.


-Bases

-Convocatòria

Tancat (enllaç extern) (enllaç extern) (enllaç extern)
2017

Subvencions adreçades als ens locals per a la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa.


-Bases


-Convocatòria

Tancat (enllaç extern) (enllaç extern) (enllaç extern)
2017

Subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana.


-Bases


-Convocatòria


-Modificació

Tancat (enllaç extern) (enllaç extern) *
2017

Subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua.


-Bases


-Convocatòria

Tancat (enllaç extern) - (enllaç extern)
2017

Subvencions destinades als ens locals per a actuacions d'abastament en alta


Bases


Modificació

Tancat (enllaç extern) (enllaç extern) (enllaç extern)
2016

Subvencions per transport d'aigua per a consum domèstic (vehicles cisternes) o per execució d'obres equivalents.

Tancat (enllaç extern) (enllaç extern) (enllaç extern)
2016 

Subvencions d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà 2016 - 2017.


Correcció d'errades


Modificació convocatòria

Tancat (enllaç extern) (enllaç extern) (enllaç extern) (enllaç extern)
2016 Subvencions destinades als ens locals per a actuacions d'abastament en alta.

- Pròrroga de termini de justificació

Tancat (enllaç extern) (enllaç extern) (enllaç extern)
2016 Subvencions destinades al transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna. Tancat (enllaç extern) * (enllaç extern)
2015 Subvencions destinades al transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució d’obres d’urgència equivalents... Tancat (enllaç extern) (enllaç extern) (enllaç extern)
2014 Subvencions d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà. 2015 Tancat (enllaç extern) (enllaç extern) (enllaç extern)** (enllaç extern) (enllaç extern)**
2014 Subvencions d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà. 2014 Tancat * (enllaç extern) *

 *Pendent de valoració tècnica.**Modificació de la resolució.

 Pendent obertura* a l'espera de la publicació de la convocatòria al DOGC.

 

Més informació
Convenis

Buscador i relació dels convenis de l'Agència Catalana de l'Aigua amb i sense cost.

Tauler d'anuncis de la Generalitat de Catalunya (enllaç extern)

Per veure el llistat dels anuncis de l'Agència Catalana de l'Aigua, cal filtrar per l'organisme publicador.

Llistat de subvencions directes - PDF