El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació


Subvencions

Sou a: Inici > Tramitacions > Subvencions

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

En aquest apartat de la pàgina web hi trobareu llistades les convocatòries de subvencions efectuades per l'Agència Catalana de l'Aigua des de l'any 2014:

Any Convocatòria Termini per presentar la sol·licitud Proposta Resolució provisional Resolució inadmissió i desestiment Resolució definitiva
2017

Subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l'actualització de plans directors del servei municipal d'abastament d'aigua

           
-Bases

 

Pendent d'obertura* * * *
2017

Subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors.


-Bases


-Convocatòria

Tancat * * *
2017

Subvencions adreçades als ens locals per a la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa.


-Bases


-Convocatòria

Obert * * *
2017

Subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana.


-Bases


-Convocatòria


-Modificació

Obert * * *
2017

Subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua.


-Bases


-Convocatòria

Tancat * * *
2017

Subvencions destinades als ens locals per a actuacions d'abastament en alta


Bases


Modificació

Tancat (enllaç extern) * *
2016 

Subvencions per transport d'aigua per a consum domèstic (vehicles cisternes) o per execució d'obres equivalents.

Tancat (enllaç extern) (enllaç extern) *
2016 

Subvencions d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà 2016 - 2017.


Correcció d'errades


Modificació convocatòria

Tancat (enllaç extern) (enllaç extern) (enllaç extern) (enllaç extern)
2016 Subvencions destinades als ens locals per a actuacions d'abastament en alta. Tancat (enllaç extern) (enllaç extern) (enllaç extern)
2016 Subvencions destinades al transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna. Tancat (enllaç extern) * (enllaç extern)
2015 Subvencions destinades al transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució d’obres d’urgència equivalents... Tancat (enllaç extern) (enllaç extern) (enllaç extern)
2014 Subvencions d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà. 2015 Tancat (enllaç extern) (enllaç extern) (enllaç extern)** (enllaç extern) (enllaç extern)**
2014 Subvencions d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà. 2014 Tancat * (enllaç extern) *

 *Pendent de valoració tècnica.**Modificació de la resolució.

 Pendent obertura* a l'espera de la publicació de la convocatòria al DOGC.

 

Més informació
Convenis

Buscador i relació dels convenis de l'Agència Catalana de l'Aigua amb i sense cost.

Tauler d'anuncis de la Generalitat de Catalunya (enllaç extern)

Per veure el llistat dels anuncis de l'Agència Catalana de l'Aigua, cal filtrar per l'organisme publicador.

Documentació relacionada amb les subvencions
Les subvencions s'han de presentar preferentment per l'EACAT.
- Taula de tarifes aplicables a les actuacions de conservació i manteniment de lleres (2016-2017) (enllaç extern)
- Guia tècnica de comptadors, mesuradors i limitadors de cabal (enllaç extern)