El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació


Subvencions

Sou a: Inici > Tramitacions > Subvencions

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

En aquest apartat de la pàgina web hi trobareu llistades les convocatòries de subvencions efectuades per l'Agència Catalana de l'Aigua des de l'any 2014:

Any Convocatòria Termini per presentar la sol·licitud Resolució provisional Resolució inadmissió i desestiment Resolució definitiva
2016 

Subvencions per transport d'aigua per a consum domèstic (vehicles cisternes) o per execució d'obres equivalents.

Tancat * * *
2016 

Subvencions d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà 2016 - 2017.


Correcció d'errades


Modificació convocatòria

Tancat * * *
2016 Subvencions destinades als ens locals per a actuacions d'abastament en alta. Tancat (enllaç extern) (enllaç extern) (enllaç extern)
2016 Subvencions destinades al transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna. Tancat (enllaç extern) * (enllaç extern)
2015 Subvencions destinades al transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució d’obres d’urgència equivalents... Tancat (enllaç extern) (enllaç extern) (enllaç extern)
2014 Subvencions d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà. 2015 Tancat (enllaç extern) (enllaç extern) (enllaç extern)** (enllaç extern) (enllaç extern)**
2014 Subvencions d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà. 2014 Tancat * (enllaç extern) *

 *Pendent de valoració tècnica.**Modificació de la resolució.

 

Més informació
Convenis

Buscador i relació dels convenis de l'Agència Catalana de l'Aigua amb i sense cost.

Tauler d'anuncis de la Generalitat de Catalunya (enllaç extern)

Per veure el llistat dels anuncis de l'Agència Catalana de l'Aigua, cal filtrar per l'organisme publicador.

Documentació relacionada amb les subvencions
Les subvencions s'han de presentar preferentment per l'EACAT.
Taula de tarifes aplicables a les actuacions de conservació i manteniment de lleres (2016-2017) (enllaç extern)