El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació

Espais participatius

Sou a: Inici > Participació > Espais participatius

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

Amb l’objectiu d’establir un diàleg sobre la gestió pública del cicle de l’aigua al nostre país, l’Agència ofereix espais permanents de debat i diàleg. Aquests espais permeten abordar diversos temes estratègics relatius al cicle de l'aigua i la seva gestió: l’abastament, la preservació del medi natural, el manteniment i millora de la qualitat de les aigües reduïnt-ne la contaminació són elements essencials que han de donar les claus per al debat.

Els dos espais participatius permanents a l’Agència són el Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA) i les Comissions de desembassament, on participen diferents actors mediambientals, econòmics i socials: ajuntaments, consells comarcals, empreses vinculades amb l'aigua, regants, agricultors, indústria, universitats, entitats mediambientals, entitats socials, etc....

Ambdós espais participatius són òrgans col•legiats contemplats als Estatuts de l’Agència que es reuneixen periòdicament per emetre dictàmens sobre actuacions i per debatre sobre la distribució dels recursos hídrics en les conques regulades.

En aquesta línia participativa l'ACA posa a disposició de la ciutadania un altre canal permanent, un portal de participació que obre debats i enquestes sobre diferents elements o gestions del cicle de l’aigua: Participa.gencat

 

Portal Participa de la Generalitat

El Govern de la Generalitat posa a l’abast de la ciutadania una nova eina per poder debatre i deliberar sobre les polítiques públiques.

L’objectiu principal del portal Participa de la Generalitat és promoure una millor governança. La participació ciutadana permet deliberar sobre qüestions d’importància estratègica relacionades amb les polítiques i els serveis públics. D’aquesta manera s’obté una relació de transparència entre l’Administració i la ciutadania, ja que la presa de decisions que afecten la gestió pública es veu enriquida per la visió dels ciutadans mateixos, implicant-los en els objectius col•lectius

Amb la participació ciutadana, les persones que ho vulguin poden col•laborar des del Portal en l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques del Govern de la Generalitat de Catalunya. Només serà necessari que hi accedeixin i s’inscriguin al seu registre

 

Grups d'interès

Són grups d’interès les persones i les organitzacions que treballen per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic en defensa d’interessos de terceres persones o organitzacions. Un dels objectius d’aquest registre és esdevenir un mecanisme de participació ciutadana i una eina que aporti major grau de transparència a l’Administració pública