El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació


El preu de l'aigua a Catalunya

Sou a: Inici > Observatori del preu de l'aigua > La factura de l'aigua > El preu de l'aigua a Catalunya

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

El següent mapa ha estat elaborat per l'ACA a partir de consultes de les ordenances fiscals publicades en els butlletins oficials, edictes de la Comissió de Preus de Catalunya (organisme amb competències per l'autorització de preus màxims), informació publicada en els webs municipals, del gestor del sevei o facilitada per l'ajuntament del municipi.

Consideracions :

  • S'inclouen els municipis de més de 5.000 habitants així com les capitals de comarca.
  • En cas que més d'una empresa subministradora presti servei en un mateix municipi, només es tindrà en compte la companyia que subministri al nucli urbà i amb més abonats.
  • Els preus extrets d'edictes de la Comissió de Preus de Catalunya poden no coincidir amb el preu finalment repercutit a l'abonat ja que es tracta de preus màxims autoritzats.
  • Els preus no inclouen l'IVA.
  • Els preus sí inclouen la conservació de comptadors i altres recàrrecs o cànons vinculats al servei (en el cas que el municipi percebi la quota de conservació de comptadors com a consepte diferenciat de la tarifa de subministrament s'ha assenyalat el municipi amb un asterisc "*"). Altres conceptes recaptats a la factura de l'aigua però no vinculats al cicle de l'aigua com el tractament de residus urbans no estan inclosos.
  • Data vigència de les tarifes: tots els conceptes s'actualitzen segons tarifes vigents a 01/01/2015.