El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua

Navegació


Carta de serveis

Sou a: Inici > L'Agència > Transparència i bon govern > Carta de serveis

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

L'Agència Catalana de l'Aigua posa a l'abast de la ciutadania la carta de serveis que és un document en què s'informa dels serveis que oferim i on expliquem els compromisos d'eficàcia i qualitat sobre el seu nivell de prestació.

Amb aquesta carta de serveis l’ACA s'integra en el mandat de la Generalitat de Catalunya per implantar les cartes de serveis i es compromet a adoptar les mesures necessàries per garantir la correcta aplicació a tots els usuaris i usuàries del seu contingut i mantenir el compliment dels compromisos que s’hi descriuren i revisar-los anualment per millorar el grau de  satisfacció de la ciutadania. 

Normativa

Llei del règim jurídic i el procediment de les administracions (enllaç extern)
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (enllaç extern)
Llei 19/2014, del 29 de desembre, del Parlament de Catalunya, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Llei de simplificació de l'activitat adminstrativa i d'impuls de l'activitat econòmica (enllaç extern)
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.