El Web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua


Estratègia per a la millora de la governança


Sou a: Espais fluvials i inundabilitat > Estratègia per a la millora de la governança


Darrera actualització 26 de maig de 2017


Que és la governança?

Modificant lleugerament la definició de RIO+20 podem entendre la governança com; l'estructura de relacions que s'estableixen entre els diferents actors per participen en la presa de decisions i la implementació de polítiques relatives a els afers que afecten la col·lectivitat.La governança inclou el sistema de regles formals i informals que regeixen les relacions entre actors, així com la definició d'aquests actors. Actors que, per a nosaltres, són tant els poders públics, com; els agents socials i econòmics que interactuen a la nostra societat.

Des d'una perspectiva pràctica, la governança ens permetrà millorar a nivell d’inundabilitat en els aspectes següents:

 

Torna a l'índex

 

Propòsits del Departament de Territori i Sostenibilitat per a la millora de la governança de la inundabilitat

Per tal de millorar la governança en la gestió del risc d'inundació i orientat en el benefici de la ciutadania, el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) s'ha proposat desenvolupar la seva política, relativa al risc d'ìnundació des d'una perspectiva inclusiva i participativa. L'objectiu del DTES és millorar la transperència i fer tots els actors partícips de les decisions que es prenguin, així com difondre la visió i les línees de traball que es desenvolupin en relació a la gestió dels risc d'inundació. Tot això. garantint la sosteniblitat del camí iniciat amb la mesura ES.100.04.01 del Pla de gestió del risc d'inundació del districte de la conca fluvial de Catalunya (PGRI) i sota el lideratge de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (DGOTU) i el suport de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

 

 

Torna a l'índex

 

Política d' inundabilitat

El DTES desenvolupa la seva política d'inundabilitat sobre la base de la responsabilitat individual, la sostenibilitat i l'autoprotecció, i d'acord amb els pilars següents:

 

Font: Sebastiaan van Herk Delivering Integrated Flood Risk Management, febrer de 2014


 

Torna a l'índex

 

Línies de treball a Catalunya en relació la inundabilitat

A partir de la política d'inundabilitat del DTES és defineixen les línies de treball associades a l'espai fluvial següents:

 

Torna a l'índex

 

Quins són els actors implicats?

Hi ha una multitud d'actors implicats amb diferents rols i nivells de responsabilitat que estan recollits al llistat d'autoritats del Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya(PGRI).

 

Torna a l'índex

 

Com col·laborar?

Participa i col·labora amb la planificació d'espais fluvials, cada gota compta. L'objectiu és sumar esforços per mitigar el risc d'inundació i aconseguir la millora i la preservació dels espais fluvials, gràcies a les vostres aportacions. Ajuda'ns a millorar, fent-nos arribar les teves propostes a aquest correu.

Perfils de col·laboradors
Perfil Models base
Universitats, escoles i estudiants Models de Conveni doc
Empreses i professionals La relació es fonamenta en el mecenatge Declaració de col·laboració doc i Acreditacions doc
Entitats ambientals Pendent d'icorporació
Ciutadania Pendent d'icorporació

Del resultat i les experiències derivades d'aquestes col·laboracions en farem difisió en aquesta pàgina a mesura que es vagin produint

 

Torna a l'índex