Logotip de l'Agència Catalana de l'Aigua

Estudis de l'espai fluvial a la conca de la Tordera


Sou a: Inundabilitat i espais fluvials > Publicacions > Estudis de l'espai fluvial > Estudis de l'espai fluvial a la Tordera


Fitxa resum
Nom de l'estudi: Estudis de l'espai fluvial a la conca de la Tordera
Data de finalització:

Data finalització 14 d'octubre de 2015. La tramitació es va dur a terme en el Programa de mesures de l'àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (PMH).

Promotor l'estudi: Agència Catalana de l'Aigua
Objecte:

Zonificació de l'espai fluvial a la conca de les rieres de Costa Brava nord a partir del coneixement holístic (caracteritzat i diagnosticat), principalment des de tres vessants: dinàmica fluvial, inundabilitat i ambiental.

Àmbit de l'estudi: Conca de la Tordera que abasta una superfície de 900 km2
 

Darrera actualització de la pàgina, 26 de maig de 2017


A continuació trobareu la relació de documents que configuren les bases tècniques de l'estudi; aquest treball ha estat realitzat en català, motiu pel qual tota la informació elaborada només es pot facilitar en aquest idioma. Recordeu que si feu ús de la informació publicada, cal referir-vos a aquesta d'acord als criteris de citació dels estudis espais fluvials.


Les bases tècniques estan formades per tots els documents necessaris que s'han elaborat per poder tenir un coneixement global de la conca i de l'espai fluvial per a poder elaborar la zonificació de l'espai fluvial. Aquestes bases estan estructurades en tres grans blocs el de caracterització del medi, el de la diagnosi de l'espai fluvial i el de la prognosi, d'acord amb la figura següent:

 


CARACTERITZACIÓ DEL MEDI

 • INVENTARI AMBIENTAL
 • Torna a l'índex


  DIAGNOSI DE L'ESPAI FLUVIAL

  Torna a l'índex


  MAPES DE LA CONCA I DE L'ESPAI FLUVIAL

  Torna a l'índex

  Mapes resum de la conca

   

  Torna a l'índex de mapes

  Mapes resum de l'espai fluvial

   

  Informació d'interès
  Risc-Kit (enllaç extern)