Estat de les masses d'aigua a Catalunya

Resultats del programa de seguiment i control

Des de l'any 2007 l'Agència Catalana de l'Aigua té operatiu el Programa de Seguiment i Control de l'estat de les masses d'aigua , un instrument que permet obtenir informació de l'estat de totes les masses d'aigua de Catalunya, mitjançant dades dels mateixos indicadors i paràmetres pels quals s'han fixat objectius. Aquestes dades permeten conèixer en quines masses d'aigua s'assoleixen els nivells de qualitat ambiental requerits i en quines no, i identificar els possibles problemes o causes responsables de l'alteració del medi.

Darrera actualització: Setembre de 2013
Seleccioni un àmbit geogràfic o una massa d'aigua, el tipus de massa d'aigua i el període temporal sobre el qual realitzar la consulta.
Àmbit o una massa d'aigua
Catalunya
Conca
Comarca
Municipi
Massa d'aigua
Tipus de massa d'aigua

Període de control
Programa
2007-2012
Programa
2013-2018
Informe a 2009
(dades 2007-2009)
Informe a 2010
(dades 2007-2010)
Informe a 2012
(dades 2007-2012)
Seleccioni una conca
Seleccioni una comarca
Seleccioni un terme municipal
Seleccioni una massa riu
Seleccioni una massa embassament
Seleccioni una massa estany
Seleccioni una massa costanera
Seleccioni una massa zona humida
Seleccioni una massa subterrània
Seleccioni una subcategoria superficial per veure més opcions
Seleccioni un tipus de massa d'aigua per veure més opcions
© Agència Catalana de l'Aigua - Tots els drets reservats |  Generalitat de Catalunya  |  Departament de Territori i Sostenibilitat