Darnius Boadella (Darnius)

170600-001 / Embassament / EMBASSAMENT-EST

Comarca : ALT EMPORDÀ
Província : GIRONA
Estat : En servei
Riu : RIU MUGA
Districte fluvial : ACA
Titular : AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
Coordenada Y (UTM ETRS89) : 4687606
Coordenada X (UTM ETRS89) : 486262
Subconca : LA MUGA
Terme municipal : DARNIUS
Capacitat màxima embassament : 61,10 hm³
Conca : LA MUGA